Hotline hỗ trợ: 0967.994.389

Biểu phí vận chuyển đơn hàng lớn cho Đối tác

20-03-2024 15:07 By ANH NGUYEN Off

Từ 20/03/2021 Công ty TNHH Phụ Tùng Quang Ánh ký hợp đồng với tư cách KHL với Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPOST). Biểu phí vận chuyển dành cho các kiện hàng có thể tích lớn, trọng lượng lớn có phí rất hợp lý.

Trọng lượng gửi tối đa : 200kg / kiện
Thể tích tối đa : 1cm3 / kiện
Phương thức vận chuyển : Tùy theo yêu cầu của người gửi, bưu gửi được vận chuyển bằng đường thủy bộ hoặc đường hàng không.

Biểu phí chính xác phía Công ty sẽ báo cho khách hàng khi gửi tùy vào trọng lượng, thể tích của kiện hàng khách đặt.