Hotline hỗ trợ: 0967.994.389

Chính sách bảo hành

20-03-2024 14:42 By ANH NGUYEN Off

Vì chúng tôi bán ra 100% sản phẩm Chính Hãng vậy nên sản phẩm phải bảo hành tỉ lệ rất rất thấp ngoại trừ sản phẩm lỗi do nhà máy. Trong trường hợp này khách hàng cũng được bảo hành theo chế độ Chính Hãng.

  1. Hoàn trả 100% tiền nếu hàng không phải Chính Hãng, không có tem sản phẩm, truy xuất nguồn gốc.
  2. Hoàn trả 100% tiền và nhận lại hàng cũng như chịu mọi chi phí vận chuyển nếu hàng đến tay bị hư hại, hư hỏng do đơn vị chuyển phát trung gian (do phía công ty gọi chuyển phát, còn trường hợp chuyển phát do khách hàng chỉ định thì khách hàng chịu trách nhiệm)
  3. Bảo hành sản phẩm bán ra theo chế độ bảo hành Chính Hãng.
  4. Hoàn trả 100% tiền và nhận lại hàng cũng như chịu mọi chi phí vận chuyển cho sản phẩm gửi sai mã hàng khách hàng yêu cầu.