Hotline hỗ trợ: 0967.994.389

Chính sách bảo mật

21-03-2024 15:12 By ANH NGUYEN Off

1. Thu thập thông tin

Motorcycle.vn có thể thu thập thông tin của bạn thông qua:

Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp cho chúng tôi được thực hiện trên website www.motorcycle.vn bao gồm:

Họ và tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản gồm các thông tin cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của Bạn thông qua website này nhằm:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Địa chỉ của quý khách chỉ được dùng để Motorcycle.vn thực thiện việc giao hàng mà quý khách đã đặt trên website www.motorcycle.vn
 • Giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề liên quan đến việc mua sắm
 • Giới thiệu các hàng hóa và dịch vụ có thể phù hợp với các nhu cầu và sở thích của khách hàng
 • Cung cấp những thông tin mới nhất của trang thông tin điện tử
 • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website.
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng.
 • Trao đổi thông tin khách hàng với đối tác hoặc đại lí phân phối để phân tích
  nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình khuyến mãi.
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên www.motorcycle.vn, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi không tiết lộ các thông tin tài chính cá nhân của khách hàng cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

 • Chúng tôi được sự đồng ý của khách hàng hoặc đã thông báo và được cho phép từ trước của Quý khách.
 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Motorcycle.vn chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống của chúng tôi cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
đó

Tất cả các thông tin khách hàng cung cấp và nội dung giao dịch đều được Motorcycle.vn lưu giữ bảo mật tuyệt đối trên hệ thống. Motorcycle.vn cam đoan sẽ không bán hoặc chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn, không vì những mục đích thương mại mà vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này. Tuy
nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
 • Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan của Motorcycle.vn: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Motorcycle.vn.
 •  Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

6. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phụ Tùng Quang Ánh (QASCO CO., LTD)

Mã số doanh nghiệp: 2500570932

Người đại diện: Nguyễn Đức Ánh

Trụ sở tại: Số 40, đường Trần Nguyên Hãn – phường Hùng Vương – thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 0798828886.

7. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Motorcycle.vn thực hiện việc này.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại có thể được gửi trực tuyến qua website của chúng tôi www.motorcycle.vn, email, số điện thoại hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đó và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.

9. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Motorcycle.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép, sử dụng thông tin trái phép, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

Trường hợp server lưu trữ thông tin của khách hàng bị tấn công dẫn đến mất mất hoặc lộ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

10. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về bảo mật thông tin của chúng tôi. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của QASCO CO., LTD, tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của chúng tôi: www.motorcycle.vn