Hotline hỗ trợ: 0967.994.389

Đội ngũ

Co-Founder

DUC ANH

Thành viên sáng lập QASCO

Service Chief

MANH DAT

Phụ trách kỹ thuật

Accountant

PHUONG THAO

Phụ trách tài chính

After-sales Staff

THU THAO

Quản lý hậu mãi & bảo hành

Shipping Manager

LE THANH

Quản lý & điều phối vận chuyển